top of page
Geschiedenis

Koninklijke Stormvogels Haasrode is een voetbalclub, die de ambitie heeft om de jeugd in de wijde omgeving de kans te geven zich uit te leven op het voetbalveld. Trainers en begeleiders schenken permanent aandacht aan de opleiding van onze jeugdspelers, waarvan er regelmatig doorstromen naar de kern van de eerste ploeg.Het geheel wordt ondersteund door een enthousiaste tweede ploeg, volledig gevormd door jeugdspelers. Een goede accommodatie en uitrusting zijn echter onontbeerlijk!

Zulke organisatie kost heel veel geld !Om al onze doelstellingen te kunnen verwezenlijken moeten wij ons wenden tot vrijgevige sponsors. Financiële ondersteuning van één van onze ploegen is voor u tevens een uitstekende gelegenheid om uw zaak of bedrijf te promoten en om wekelijks in contact te komen met een groot aantal voetbalsupporters, met ouders van onze spelers of met de spelers zelf. Voor ons betekent uw medewerking een enorme steun om verder te bouwen. Wij zullen dan ook niet nalaten u binnen onze mogelijkheden bij het clubleven te betrekken en u de nodige weerklank te geven.

De huidige club is een fusie tussen Stormvogels Blanden en Voetbalclub Haasrode Sport." Stormvogels " Blanden dankt die naam aan jongeren, die in de periode 1933 – 1934 een voetbalploeg trachtten op te zetten. Hun Vlaams bewustzijn deed hen naar die naam grijpen. Na een korte start bij de Vlaamse Voetbalbond sloot de club aan bij de K.B.V.B. Aanvankelijk speelde men op een braakliggend stuk grond, waar nu het klooster van de paters Franciskanen is gebouwd.

Nadien speelde men op de Wijnberg tot 1953. Toen verhuisden de Stormvogels naar het terrein achter de zagerij. In 1978 bouwde de gemeente een nieuw sportcomplex langs de Kartuizersstraat. Dit is nog steeds de thuishaven. Eind jaren tachtig kende de club met de geel-zwarte kleuren een terugval 

Op 8 december 1957 besloten een veertiental Haasroodse jongeren een club te stichten met geel-rode clubkleuren.Hun terrein werd aangelegd op een hoger gelegen plateau aan het Betsveld. De officiële inhuldiging vond plaats op 17 mei 1958. Het daaropvolgende seizoen startte men in competitie.De club groeide uit tot een gereputeerde vereniging in de regio met een goed onderbouwd jeugdbeleid. De accomodatiemogelijkheden waren echter pover.In 1992 hield het gezond verstand van een aantal mensen de bovenhand en werd de fusie tussen Stormvogels Blanden en VC Haasrode Sport een feit. De infrastructuur was er en op organisatorisch vlak zat men goed. In 1994 voegde Koning Albert II de titel van " Koninklijke " aan de clubnaam toe.

De gezonde evolutie van de club op sportief en financieel vlak blijft prioritair. Daarnaast staat de jeugd centraal, deze betekent immers onze toekomst.Daarenboven hebben we niet alleen oog voor prestaties maar tevens voor het onmiskenbaar pedagogische aspect van de voetbalsport. In het seizoen 2009-2010 bereiken we volgens velen de limiet van het aantal ploegen: 20 ploegen is inderdaad niet niks. We blijven hard werken om de club een goede structuur mee te geven waarbij iedereen belangrijk is. In 2011 nam Stormvogels Haasrode op vraag van OHL hun satelliet-club Sporting OHL, bestaande uit 100% jeugdspelers van OHL, over.

bottom of page