top of page

Ongeval gehad? Dit zijn de te volgen stappen!

Van elk ongeval moet de gerechtigd correspondent een dossier opmaken dat wordt doorgestuurd naar de KBVB. Maar we vragen je om ook een eigen dossier op te maken. Neem dus steeds van alle formulieren en onkostennota’s copies!

Praktisch:
  • stap 1: meld ongeval of blessure onmiddellijk na wedstrijd/training aan je trainer of ploegafgevaardigde.

  • stap 2:  het medisch getuigschrift downloaden  en de aangifte van ongeval laten invullen (ook door behandelend arts).

  • stap 3: raadpleeg zo snel mogelijk een dokter. Hij /zij vult het ‘medisch getuigschrift’ in.

  • stap 4: bezorg het volledig ingevulde formulier aan de gerechtigd correspondent. Geef een extra klevertje van het ziekenfonds mee

  • stap 5: de gerechtigd correspondent stuurt het formulier naar de KBVB.

  • stap 6: na de aangifte van het ongeval bij Voetbal Vlaanderen, krijg je een formulier "Attest van herstel”. Dit is een gekleurd formulier. Dit dient, na volledig herstel, ingevuld te worden door de dokter.

  • stap 7: dit formulier moet je nadien aan de gerechtigd correspondent bezorgen. Je mag geen wedstrijden spelen en niet trainen zolang dit formulier niet is binnengebracht.

  • stap 8: met alle rekeningen moet je via je ziekenfonds passeren voor een afrekening. De afrekening op papier van het ziekenfonds, bezorg je aan de gerechtigd correspondent.

  • stap 9: na afhandeling van het dossier ontvang je een kwijtschrift met het te ontvangen bedrag

bottom of page